Timun Mas

Timun Mas

Dina jaman baheula, hiduplah sapasang salaki pamajikan patani. Maranéhanana cicing di hiji désa di deukeut leuweung. Maranéhanana hirup bagja. Hanjakalna maranéhanana tacan waé dikaruniai saurang anak ogé.

Saban poé maranéhanana berdoa dina Anu Maha Kawasa. Maranéhanana berdoa ambéh geura-giru dibéré saurang anak. Hiji poé saurang buta ngaliwatan tempat ancik maranéhanana. Buta éta ngadéngé doa salaki pamajikan éta. Buta éta saterusna mikeun maranéhanana siki mentimun.

“Tanamlah siki ieu. Engké kau baris meunangkeun saurang anak awéwé,” kecap Buta. “Hatur nuhun, Buta,” kecap salaki pamajikan éta. “Tapi aya saratna. Dina umur 17 warsih anak éta kudu maranéh serahkan dina kuring,” sahut Buta. Salaki pamajikan éta pohara sono kana saurang anak. Alatan éta tanpa mikir panjang maranéhanana sapuk.

Salaki pamajikan patani éta saterusna melak siki-siki mentimun éta. Saban poé maranéhanana merawat pepelakan anu mimiti tumuwuh éta kalawan saalus meureun. Berbulan-bulan saterusna tumbuhlah hiji mentimun boga warna keemasan.

Buah mentimun éta beuki lila beuki badag sarta beurat. Sabot buah éta masak, maranéhanana memetiknya. Kalawan ati-ati maranéhanana motong buah éta. Betapa terkejutnya maranéhanana, di jero buah éta maranéhanana manggihan orok awéwé anu pohara geulis. Salaki pamajikan éta pohara bagja. Maranéhanana mikeun ngaran orok éta Timun Mas.

Warsih demi warsih berlalu. Timun Mas tumuwuh jadi gadis anu geulis. Kadua kolotna pohara reueus dinana. Tapi maranéhanana jadi pohara sieun. Alatan dina deui warsih Timun Mas anu ke-17, sang buta datang balik. Buta éta menangih pasini pikeun nyokot Timun Mas.

Patani éta mecakan tenang. “Tunggulah sakeudeung. Timun Mas keur ulin. Pamajikan kuring baris ngagero manéhna,” cenah. Patani éta geura-giru nepungan anakna. “Anakkku, ambillah ieu,” cenah bari mikeun hiji kantung lawon. “Ieu baris nulungan anjeun ngalawan Buta. Ayeuna larilah sagancang meureun,” cenah. Mangka Timun Mas ogé geura-giru mawa lumpat diri.

Salaki pamajikan éta hanjelu luhur kepergian Timun Mas. Tapi maranéhanana henteu rela lamun anakna jadi santapan Buta. Buta nungguan cukup lila. Manéhna jadi teu sabar. Manéhna weruh, geus dibohongi salaki pamajikan éta. Tuluy manéhna ogé ngancurkeun pondok patani éta. Tuluy manéhna ngudag Timun Mas ka leuweung.

Buta geura-giru lumpat ngudag Timun Mas. Buta beuki deukeut. Timun Mas geura-giru nyokot segenggam garam ti kantung lawonna. Tuluy garam éta ditaburkan ka arah Buta. Ujug-ujug hiji sagara anu lega ogé terhampar. Buta kapaksa ngojay kalawan hésé payah.

Timun Mas lumpat deui. Tapi saterusna Buta ampir junun nyusul manéhna. Timun Mas nyokot deui barang ajaib ti kantungnya. Manéhna nyokot segenggam cabé. Cabé éta dilemparnya ka arah buta. Sasabot tangkal kalawan régang sarta cucuk anu seukeut memerangkap Buta. Buta ceuceuleuweungan kesakitan. Samentara Timun Mas lumpat nyalametkeun diri.

Tapi Buta éstuning kuat. Manéhna kitu deui ampir néwak Timun Mas. Mangka Timun Mas ogé ngaluarkeun barang ajaib katilu. Manéhna menebarkan siki-siki mentimun ajaib. Sasabot tumbuhlah kebon mentimun anu pohara lega. Buta pohara letih sarta kalaparan. Manéhna ogé dahar mentimun-mentimun anu seger éta kalawan lahap. Alatan loba teuing dahar, Buta tertidur.

Timun Mas mawa lumpat deui diri. Manéhna lumpat sakuat tanaga. Tapi lila-lila tanagana béak. Leuwih celaka deui alatan Buta terbangun ti saré manéhna. Buta kitu deui ampir néwak manéhna. Timun Mas pohara sieun. Manéhna ogé melemparkan pakarangna anu pamungkas, segenggam tarasi hurang. Kitu deui lumangsung keajaiban. Hiji danau leutak anu lega terhampar. Buta terjerembab ka jerona. Leungeunnya ampir ngahontal Timun Mas. Tapi danau leutak éta metot manéhna ka dasar. Buta panik. Manéhna teu bisa bernapas, tuluy tikerelep.

Timun Mas bungangang. Manéhna geus salamet. Timun Mas ogé balik ka imah kolotna. Ayah sarta Ibu Timun Mas gumbira sakali nempo Timun Mas salamet. Maranéhanana ngabagéakeun manéhna. “Hatur nuhun, Pangéran. Kau geus nyalametkeun anaking,” kecap maranéhanana atoh.

Saprak waktu éta Timun Mas bisa hirup tenang babarengan kolotna. Maranéhanana bisa hirup bagja tanpa sieun deui.
Carita Rahayat Jawa Kulon

Baca Timun Mas dalam Bahasa Indonesia (Komentar Kang Ryan) »

Timun Mas

Pada zaman dahulu, hiduplah sepasang suami istri petani. Mereka tinggal di sebuah desa di dekat hutan. Mereka hidup bahagia. Sayangnya mereka belum saja dikaruniai seorang anak pun.

Setiap hari mereka berdoa pada Yang Maha Kuasa. Mereka berdoa agar segera diberi seorang anak. Suatu hari seorang raksasa melewati tempat tinggal mereka. Raksasa itu mendengar doa suami istri itu. Raksasa itu kemudian memberi mereka biji mentimun.

“Tanamlah biji ini. Nanti kau akan mendapatkan seorang anak perempuan,” kata Raksasa. “Terima kasih, Raksasa,” kata suami istri itu. “Tapi ada syaratnya. Pada usia 17 tahun anak itu harus kalian serahkan padaku,” sahut Raksasa. Suami istri itu sangat merindukan seorang anak. Karena itu tanpa berpikir panjang mereka setuju.

Suami istri petani itu kemudian menanam biji-biji mentimun itu. Setiap hari mereka merawat tanaman yang mulai tumbuh itu dengan sebaik mungkin. Berbulan-bulan kemudian tumbuhlah sebuah mentimun berwarna keemasan.

Buah mentimun itu semakin lama semakin besar dan berat. Ketika buah itu masak, mereka memetiknya. Dengan hati-hati mereka memotong buah itu. Betapa terkejutnya mereka, di dalam buah itu mereka menemukan bayi perempuan yang sangat cantik. Suami istri itu sangat bahagia. Mereka memberi nama bayi itu Timun Mas.

Tahun demi tahun berlalu. Timun Mas tumbuh menjadi gadis yang cantik. Kedua orang tuanya sangat bangga padanya. Tapi mereka menjadi sangat takut. Karena pada ulang tahun Timun Mas yang ke-17, sang raksasa datang kembali. Raksasa itu menangih janji untuk mengambil Timun Mas.

Petani itu mencoba tenang. “Tunggulah sebentar. Timun Mas sedang bermain. Istriku akan memanggilnya,” katanya. Petani itu segera menemui anaknya. “Anakkku, ambillah ini,” katanya sambil menyerahkan sebuah kantung kain. “Ini akan menolongmu melawan Raksasa. Sekarang larilah secepat mungkin,” katanya. Maka Timun Mas pun segera melarikan diri.

Suami istri itu sedih atas kepergian Timun Mas. Tapi mereka tidak rela kalau anaknya menjadi santapan Raksasa. Raksasa menunggu cukup lama. Ia menjadi tak sabar. Ia tahu, telah dibohongi suami istri itu. Lalu ia pun menghancurkan pondok petani itu. Lalu ia mengejar Timun Mas ke hutan.

Raksasa segera berlari mengejar Timun Mas. Raksasa semakin dekat. Timun Mas segera mengambil segenggam garam dari kantung kainnya. Lalu garam itu ditaburkan ke arah Raksasa. Tiba-tiba sebuah laut yang luas pun terhampar. Raksasa terpaksa berenang dengan susah payah.

Timun Mas berlari lagi. Tapi kemudian Raksasa hampir berhasil menyusulnya. Timun Mas kembali mengambil benda ajaib dari kantungnya. Ia mengambil segenggam cabai. Cabai itu dilemparnya ke arah raksasa. Seketika pohon dengan ranting dan duri yang tajam memerangkap Raksasa. Raksasa berteriak kesakitan. Sementara Timun Mas berlari menyelamatkan diri.

Tapi Raksasa sungguh kuat. Ia lagi-lagi hampir menangkap Timun Mas. Maka Timun Mas pun mengeluarkan benda ajaib ketiga. Ia menebarkan biji-biji mentimun ajaib. Seketika tumbuhlah kebun mentimun yang sangat luas. Raksasa sangat letih dan kelaparan. Ia pun makan mentimun-mentimun yang segar itu dengan lahap. Karena terlalu banyak makan, Raksasa tertidur.

Timun Mas kembali melarikan diri. Ia berlari sekuat tenaga. Tapi lama kelamaan tenaganya habis. Lebih celaka lagi karena Raksasa terbangun dari tidurnya. Raksasa lagi-lagi hampir menangkapnya. Timun Mas sangat ketakutan. Ia pun melemparkan senjatanya yang terakhir, segenggam terasi udang. Lagi-lagi terjadi keajaiban. Sebuah danau lumpur yang luas terhampar. Raksasa terjerembab ke dalamnya. Tangannya hampir menggapai Timun Mas. Tapi danau lumpur itu menariknya ke dasar. Raksasa panik. Ia tak bisa bernapas, lalu tenggelam.

Timun Mas lega. Ia telah selamat. Timun Mas pun kembali ke rumah orang tuanya. Ayah dan Ibu Timun Mas senang sekali melihat Timun Mas selamat. Mereka menyambutnya. “Terima Kasih, Tuhan. Kau telah menyelamatkan anakku,” kata mereka gembira.

Sejak saat itu Timun Mas dapat hidup tenang bersama orang tuanya. Mereka dapat hidup bahagia tanpa ketakutan lagi.
Cerita Rakyat Jawa Barat

tlng ubah dalam b.sunda.,…

Cerita ini bukan cerita saya, melainkan cerita dari Kang Ryan yang berkomentar di tulisan Loka Tarjamah Otomatis Basa Indonésia – Basa Sunda, karena panjang dan saya memang bukan orang sunda asli, akhirnya saya buat sebagai tulisan agar banyak yang mengoreksi (goodluck)

____________
hampura lamun teu lemes kang, ieu kuring terjemahkan ti sunda.web.id, sarta kudu aya perbaikan di ditu dieu :-D

31522 Total Views 2 Views Today

-----

Search keyword for this article : dongeng bahasa sunda timun mas ~ legenda timun mas ~ cerita timun mas dalam bahasa sunda ~ timun mas ~ cerita timun mas bahasa indonesia ~ dongeng timun mas bahasa sunda ~ dongeng timun mas dalam bahasa sunda ~ timun mas bahasa sunda ~ timun mas dalam bahasa sunda ~ dongeng sunda timun mas ~ dongeng basa sunda timun mas ~ cerita timun mas bahasa jawa ~ cerita timun mas ~ cerita timun mas dalam bahasa jawa ~ dongeng bahasa jawa timun mas ~ legenda timun emas ~ dongeng timun mas dalam bahasa jawa ~ legenda jawa barat dalam bahasa sunda ~ cerita bahasa jawa timun mas ~ cerita legenda timun mas ~ legenda bahasa sunda ~ legenda timun mas versi bahasa jawa ~ Legenda dalam bahasa sunda ~ legenda timun mas dalam bahasa sunda ~ dongeng basa jawa timun mas ~ cerita timun mas versi bahasa jawa ~ timun mas dan raksasa ~ timun mas basa jawa ~ carita Timun Mas ~ cerita rakyat timun mas dalam bahasa sunda ~ yhs-004 ~ timunmas ~ dongeng bahasa sunda jawa barat ~ cerita rakyat dalam bahasa sunda ~ cerita rakyat timun mas dalam bahasa indonesia ~ dongeng timun mas dalam bahasa indonesia ~ dongeng timun mas bahasa jawa ~ tema cerita timun mas ~ timun mas versi bahasa jawa ~ legenda timun mas versi indonesia ~ legenda timunmas ~ cerpen bahasa jawa timun mas ~ drama cerita rakyat bahasa sunda ~ cerita legenda basa sunda ~ Naskah drama cerita rakyat bahasa sunda ~ cerita legenda berbahasa sunda ~ cerita rakyat bahasa sunda ~ dongeng bahasa sunda cerita rakyat ~ contoh dongeng legenda dalaam bahasa sunda ~ legenda dari jawa barat dengan bahasa sunda dan artinya ~ naskah drama basa sunda tentang legenda ~ cerita legenda dari jawa barat dalam bahasa sunda ~ cerita bahasa indonesia yang ada terjemahan basa sunda ~ cerita rakyat basa sunda ~ lengenda panjang bahasa sunda ~ naskah drama bahasa sunda cerita rakyat ~ dongeng lagenda dalam basa sunda ~ cerita legenda bahasa sunda singkat ~ carpon timun mas bahasa sunda ~ naskah drama timun mas dalam bahasa sunda ~ cerita legenda dalam bahasa sunda ~ naskah drama timun emas dalam bahasa sunda ~ cerita rakyat indonesia dalam bahasa sunda ~ dongeng bahasa sunda yang panjang ~ contoh dongeng legenda bahasa sunda ~ dongeng jawa barat dalam bahasa sunda ~ contoh dongeng basa sunda yg ada dialognya ~ dongeng legenda sunda ~ contoh cerita legenda sunda ~ dongeng timun mas asal jawa barat bahasa sunda ~ contoh cerita legenda dalam bahasa sunda ~ dongeng timun mas basa sunda ~ cerpen legenda bahasa sunda ~ dongeng legenda bahasa sunda daerah jawa barat ~ drama legenda ciyungwanara ~ drama legenda timun mas dalam bahasa jawa ~ kumpulan cerita rakyat jawa barat dalam bahasa sunda ~ CERITA TENTANG BAHASA SUNDA yang panjang ~ drama legenda bahasa sunda ~ legenda jawa barat versi sunda ~ dongeng bahasa sunda tentang mitos ~

SIMILAR ARTICLES

0 0

0 0

21 COMMENTS

 1. Menggunakan Swiftfox Swiftfox dengan OS GNU/Linux GNU/Linux

  asyik nih…buat yang jaga warnet di sunda
  biasanya suka ada anak cari tugas cerita berbahasa daerah

 2. Menggunakan Google Chrome 4.0.249.43 Google Chrome 4.0.249.43 dengan OS GNU/Linux GNU/Linux

  simkuring janteun kaingetan nuju alit nuju sakola eSDe mireng carita ieu ti guru sd simkuring.

  asyik oge yeuh kangmas mosting ku basa sunda ;-)
  #tapi jigana mah sanes saukur narjamahkeun responan ryan heh, tapi aya sakeudik salidik-salidik kangmas gaduh ehem-ehem mojang priangan uyyyyy (ninja) *prikitiewww*

 3. Menggunakan Firefox 3.5.7 Firefox 3.5.7 dengan OS Windows XP Windows XP

  Hmm…. *Download Sundanesse.srt dulu ah…

  Makluumm.. cm ngerti dikiiit… hehehhee
  Lam kenal yaaahh :D

 4. Menggunakan Firefox 3.5.7 Firefox 3.5.7 dengan OS Ubuntu 9.10 Ubuntu 9.10

  lain USA (urang sunda asli) oge alus euy basana si akang. beda jeung kuring nu saharusna bisa bahasa sunda … (tongue)

 5. Menggunakan Firefox 3.5.7 Firefox 3.5.7 dengan OS Windows XP Windows XP

  angkat jempol, hebat ngulikna, sawios masih aya keneh seratan bahasa Indonesia di sababaraha alinea, tapi teu ngantunkeun akar caritana.
  Siiip….

 6. Menggunakan Firefox 3.5.8 Firefox 3.5.8 dengan OS Windows XP Windows XP

  yang basa jawa tah.. butuh nih…
  orang jogja cinta basa jawa, jangan cuma cinta basa sunda…

Leave a Reply